SUSUNOD NA SERBISYO

“World Wide Welcome”

Worship Associates na sina Micah Forstein, Bjorn Nilson, at Ray Krise
Ang pagtanggap ay isang katangiang ginagawa ng ating mga species sa kabuuan ng ating evolutionary development at patuloy na ginagawa ngayon sa buong mundo. Ano ang pagkakatulad ng mga pagtanggap sa buong mundo, sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga ito ayon sa rehiyon at … magbasa pa.