Paghahanap ng mga Volunteer para sa I-HELP Women Program Minsan sa isang Buwan

Mangyaring samahan ang mga miyembro at kaibigan ng UUCMP na tanggapin ang mga kababaihan sa Interfaith Homeless Emergency Lodging Program (I-HELP).


Nagbibigay kami ng mainit na pagkain, na ibinibigay ng mga boluntaryo, at isang ligtas na lugar upang magpalipas ng gabi minsan sa isang buwan sa ikaapat na Linggo.


Dumating kami sa simbahan ng 4:45 pm, nag-set up para sa hapunan, at binabati ang mga babae pagdating nila ng 5:30. Hinahain ang pagkain sa istilong buffet at sumasama kami sa mga babae para sa kainan at pag-uusap. Karaniwan kaming tapos ng 6:30 pm


Mangyaring makipag-ugnayan kay Lee Hulquist, siya, siya, kung gusto mong boluntaryong batiin ang mga kababaihan, magbigay ng pagkain/pagkain para sa pagkain, at samahan kami sa hapunan sa ikaapat na Linggo ng buwan. 831-917-3179, lmhulquist@gmail.com, hulquist@redshift.com