Isang Magiliw na Paalam mula sa Sabbatical Minister

Sa pag-alis ko sa iyo, ang aking puso ay puno ng init at magagandang alaala ng aking oras sa UUCMP. Naging isang kagalakan ang paglalakbay sa tabi mo, upang makilala ka at suportahan ang iyong mabubuting gawa. 

Salamat sa magagandang regalo na ibinigay mo sa akin noong Linggo – ang magandang chalice necklace, ang mapagbigay na tseke, ang kaaya-ayang octopus bag, at, higit sa lahat, ang iyong mabait na mga salita at mabuting pagbati. Pakiramdam ko ay talagang pinagpala ako!

Ang mga alituntunin ng Asosasyon ng mga Ministro ng UU ay nagsasaad na ang mga aalis na ministro ay dapat na walang sinasadyang pakikipag-ugnayan sa mga nagtitipon o kawani nang hindi bababa sa isang taon pagkatapos umalis. Hindi ito magiging madali, ngunit igagalang ko ang patnubay na iyon at hihilingin na gawin mo rin. Samantala, dadalhin kita sa aking puso.

Mga pagpapala sa kongregasyong ito at sa ministeryo nito sa mga araw at taon na darating!

Sa iyo sa pananampalataya,

Susan